Kolekce klasických filmů v digitální podobě.


O Projektu 100

Projekt 100 vznikal v roce 1995 v situaci, která se zásadně lišila od té dnešní – v distribuci neexistovala alternativa artových a klasických filmů a koncept Projektu 100 přinášel zásadní filmy v kombinaci klasických a nových snímků. V 90. letech neexistoval trh s DVD, legální ani nelegální stahování filmů z internetu a ze strany diváků stále panoval velký hlad po klasických a artových filmech. Na počátku stál nikdy nenaplněný a nenaplnitelný soubor kanonických filmů, které měly být postupně uváděny do distribuce. Tato podoba Projektu 100 (kombinace klasických a současných filmů, naplňování „kánonu“, ucelená putovní přehlídka) je v současnosti neúnosná a jasným ukazatelem této situace je nízká statistika návštěvnosti Projektu 100 v roce 2011.

Nová verze Projektu 100, která je připravena pro rok 2012, vychází tedy především z proměny distribučních systémů a strategií v posledních letech, změny technických možností distribuce (drtivý nástup digitálních kopií a postupný konec 35mm kopií) a ze zmiňovaných statistik posledního ročníku Projektu 100.

Cílem nově postaveného P100 je zachovat dobře zavedenou značku pro uvádění klasických filmů do kin a zároveň pod touto značkou distribuovat klasické filmy průběžně a systémově každý rok. Opouštíme přitom podobu dosavadní kolekce ve prospěch jednotlivých premiér, jimž je možno věnovat větší propagační pozornost a učinit z jejich uvedení „filmovou událost“. Nový P100 bude obsahovat čtyři distribuční bloky mapující čtyři klíčové oblasti distribuce klasických filmů, přičemž každý z těchto bloků bude rok co rok pravidelně uváděn v jednom konkrétním měsíci.

Základní schéma inovovaného P100 tak bude vypadat následovně:

  • Leden: americká klasika
  • Březen: evropská klasika
  • Květen: kultovní filmy 90. let (s přihlédnutím k možnosti jejich uvedení v letních kinech)
  • Červenec: česká klasika (restaurovaná kopie klasického díla českého filmu, která bude ideálně propojena s retrospektivou na Letní filmové škole)

Záměrem takto postaveného Projektu 100 je nejen jeho celkové zpřehlednění pro odbornou i širokou veřejnost, ale také vytvoření soustavné a trvalé platformy pro koncepční kinodistribuci klasických filmů, která bude v českém kontextu ojedinělá.